July 20, 2015

Verduurzaming papierindustrie loont

(Dutch only)

De papierindustrie is binnen de industriële wereld niet alleen een belangrijke energiegebruiker, maar ook vrijwel 100% biobased en voorloper in haar streven naar duurzame bedrijfsvoering. Met de toepassing van nieuwe energiebesparende processen valt er nog meer winst te behalen…

Read the whole article here

< Back to news